Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFKCN3
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFKCF1

Областна дирекция по безопасност на храните - Добрич

Дата на публикуване: 11.08.2022
Последна актуализация: 09.09.2022

 

Адрес: гр. Добрич, ул. „Генерал Киселов“ № 2 , ПК 9300

 

Телефони:

  • Център за административно обслужване – 058/604577; 0879/229792
  • Директор – 058/602053
  • Началник отдел „Контрол на храните“ – 058/603263
  • Началник отдел „Финансово- стопанска дейност“ – 058/602713
  • Началник отдел „Здравеопазване на животните“- 058/603421
  • Началник отдел „Растителна защита“- 058/604387
  • За сигнали отдел „РЗ“ – 058/604652
  • За сигнали отдел „КХ“ – 0875203009
  • За сигнали отдел „ЗЖ“ – 0882469021

 

Електронна поща: rvs_08@bfsa.bg

 

Линии на градския транспорт:
автобуси № 11, № 124, № 131, № 176, № 203, № 208, № 213, № 215, № 221, № 233, № 238, № 248, № 306 и на спирка „Тракийски“.

 

Разстояние от спирката до административната сграда – 150 метра.

 

Възможност за паркиране с личен автомобил – дирекцията не разполага с осигурени паркоместа, но в района има налично свободно пространство за паркиране.

 

Директор: д-р Стелияна Генчева

 

Контактна форма