Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDB9D6
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDB9T2

Стратегически документи

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 07.11.2022

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВА УПОТРЕБА НА ПЕСТИЦИДИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Анализ на приоритетни обекти 2011-2020

България тенденции и показатели за риска 2011-2020

Bulgaria Trends and priorities objects 2011-2020

 

Анализ на приоритетни обекти 2011-2019

Harmonised Risk Indicators 2011-2019

България тенденции и показатели за риска

 

F2F 2011-2020

pesticides_sud_f2f-target_trends_eu_chem_2011-20_bgr

pesticides_sud_f2f-target_trends_eu_hazd_2011-20_bgr

 

F2F 2011-2019

pesticides_sud_f2f-target_trends_eu_chem_bgr

pesticides_sud_f2f-target_trends_eu_hazd_bgr

 

HRI 2011 - 2020

1BG - Pesticides - Harmonised Risk Indicator 1

2BG - Pesticides - Harmonised Risk Indicator 2

 

HRI 2011-2019

1BG - Pesticides - Harmonised Risk Indicator 1

2BG - Pesticides - Harmonised Risk Indicator 2

 

Доклад по изпълнение на актуализиран НПД

Доклад по Актуализиран НПДУУП 2022

 

Актуализиран НПД 2020

03_NPD_pesticidi_EO final_06082020

 

Доклад за ЕО

DEO_NPDUUP

 

Решение на МОСВ за ЕО

Решение на МОСВ за ЕО

 

НПД 2012

Nacionalen_Plan_za_Deistvie_za_UUP 2012