Z6_PPGAHG800HCO2068BBGAKR3Q06
Z7_PPGAHG800HCO2068BBGAKR3QG7

Проекти

Дата на публикуване: 29.08.2022
Последна актуализация: 01.12.2022

 

Оперативна програма „Добро управление“

 

Проект "Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ", изпълняван по оперативна програма „Добро управление  2014-2020“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление“.

 

Проекти по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” по процедура BG05SFOP001-2.019 „Специализирани обучения за териториалната администрация“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Областни дирекции по безопасност по храните, както следва:


1.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0019 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - София град“
2.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0023 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Благоевград“
3.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0011 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - град Варна“
4.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0028 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Пловдив“
5.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0006 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Велико Търново“
6.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0007 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Хасково“
7.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0030 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Сливен“
8.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0020 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Враца“
9.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0008 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Плевен“
10.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0029 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Добрич“
11.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0022 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Монтана“
12.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0009 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Габрово“
13.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0035 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Смолян“