Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFKI35
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFKIJ6

Областна дирекция по безопасност на храните - Перник

Дата на публикуване: 12.08.2022
Последна актуализация: 01.09.2022

 

Адрес: гр. Перник, ул. „Пейо Яворов“ N23, ПК 2307


Телефони:

  • Център за административно обслужване и Директор – 076/601172
  • Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 076/603295
  • Отдел „Здравеопазване на животните“ – 076/605417
  • Отдел „Контрол на храните“ – 076/602978
  • Отдел „Растителна защита“ – 076/603170

 

Електронна поща: rvs_14@bfsa.bg

 

Линии на градския транспорт:
Най-близка спирка на обществен транспорт – Автогара, ул. „Софийско шосе” 13-1

Разстояние до административна сграда на ОДБХ – Перник - 700 м

 

Има възможност за паркиране с личен автомобил.

 

Директор: д-р Параскева Татаркова

 

Контактна форма