Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFKML1
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFKMD2

Областна дирекция по безопасност на храните - Русе

Дата на публикуване: 12.08.2022
Последна актуализация: 03.10.2023

 

Адрес: гр. Русе, ул. Марица № 3, ПК 7003

 

Телефони:

  • Център за административно обслужване – 0889755682
  • Директор – 082/845956
  • Отдел „Контрол на храните“ – 0886844946
  • Отдел „Растителна защита“ – 0882469506
  • Отдел „Здравеопазване на животните“ – 0888622553
  • Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 082/841550

 

Електронна поща: rvs_18@bfsa.bg


Линии на градския транспорт:
Автобуси 4, 11, 28 и тролейбуси 25, 27, 29 до спирка № 48 „Тутракан“, разстояние до дирекцията 300 м.
Автобуси 4, 11, 28 и тролейбуси 25, 27, 29 до спирка № 49 „Тракцията“, разстояние до дирекцията 350 м.


ОДБХ – Русе разполага с паркинг със свободен достъп за граждани с лични автомобили.

 

Директор: д-р Юлиян Йорданов

 

Контактна форма