Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDBH86
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDBHO2

Устройствен правилник на БАБХ

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 22.08.2022

 

Можете да се запознаете със структурата, функциите, съставът и числеността на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в приложения файл.