Z6_PPGAHG800POF806E2Q09233IR3
Z7_PPGAHG800POF806E2Q09233AN0

Адреси и контакти на ОДБХ

Дата на публикуване: 18.03.2024
Последна актуализация: 23.04.2024

ОДБХ Благоевград

Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул.„Славянска" №92,  п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка:  (073) 88 20 73, (073) 828 821

Цената на разговор е според тарифния план на потребителя
Адрес на електронна поща: rvs_01@bfsa.bg                                                                                                                                                         Директор: и.ф. д-р Калина Милушева

ОДБХ Бургас

Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Хан Аспарух №36, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефони:
•    Център за административно обслужване – 0886 40 48 73; 0884 00 11 23
•    Директор – 056/813280
•    Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 0884 001 116
•    Отдел „Здравеопазване на животните“ – 056/ 81 32 76, 056/ 81 26 50
•    Отдел „Контрол храни и граничен контрол“ 0886 404 881
•    Отдел „Растителна защита“ 056/ 84 81 31
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя

Адрес на електронна поща: rvs_02@bfsa.bg

Линии на градския транспорт:
Б1, Б2, Б11, Б12, Т2, 3, 6, 7, 15

Разстояние от всяка спирка до административната сграда на ОДБХ – Бургас:

Спирка „Александровска“ бул. „Сан Стефано“ – 900 м
Спирка „Трета поликлиника“ бул. „Демокрация“ – 360 м
Спирка „Тройката“ ул. „Христо Ботев“ – 660 м
Спирка „Опера“ ул. „Христо Ботев“ – 770 м

Пред административната сграда на ОДБХ – Бургас има възможност за паркиране с личен автомобил с въведен режим за платено паркиране „Синя зона“ и едно платено паркомясто за граждани и клиенти.

Директор: д-р Димитър Германов

ОДБХ Варна

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, ул. Софроний Врачански №19, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефони:
•    Център за административно обслужване – 052/ 655 801
•    Директор – 052/ 655 801
•    Отдел „Контрол на храните“ – 052/ 600 870; 052/ 605 219; 0882 469 751; 0876 217 078
•    Отдел „Здравеопазване на животните“ – 052/ 655 810
•    Отдел „Растителна защита“ – 052/ 601 086
•    Отдел „Лабораторни дейности“ – 052/ 631 646
•    Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 052/ 655 809
•    Деловодство – 052/ 605 219
•    Жалби и сигнали – 052/ 600 871
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя
Адрес на електронна поща: rvs_03@bfsa.bg
Линии на градския транспорт:
автобуси 1, 7, 9, 10, 13, 17, 17А, 18, 18А, 20, 22, 23, 29, 31, 31А, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 55, 60, 109;
тролейбуси 82 и 83;
Разстоянието от автобусните спирки до дирекцията е около 500 метра.
Административните сгради на ОДБХ – Варна се намират в територията на Синя зона за паркиране.
Директор: д-р Костадинка Маринова

ОДБХ Велико Търново

Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски №77; п.к. 5005
Код за междуселищно избиране: 062
Телефони:

•    Център за административно обслужване – 062/ 603 157; 062/ 603 156
•    Директор – 062/ 603 156
•    Отдел „Финансово-стопански дейности“ – 0884 910 971
•    Отдел „Здравеопазване на животните“ –  0882 951 643
•    Отдел „Контрол на храните“ – 062/ 603 157
•    Отдел „Растителна защита“ – 0888 965 536

*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя

Адрес на електронна поща: rvs_04@bfsa.bg

Директор: д-р Станимир Спасов

ОДБХ Видин

Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики №66;п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефони:

•    Център за административно обслужване – 094/ 601 588
•    Директор – 094/ 601 580
•    Отдел „Контрол на храните“ – 094/ 601 591
•    Отдел „Здравеопазване на животните“ – 094/ 601 597
•    Отдел „Растителна защита“ – 094/ 600 469
•    Отдел „Финансово стопанска дейност“ – 094/ 601 581

*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя

Адрес на електронна поща: rvs_05@bfsa.bg

До административната сграда на ОДБХ – Видин няма градски транспорт.

Дирекцията разполага с паркинг с възможност за паркиране на лични автомобили.

Директор: д-р Адриян Данков

ОДБХ Враца

Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. Илинден №1; п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефони:
•    Център за административно обслужване и Директор – 092/ 665 078
•    Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 092/ 665 711
•    Отдел „Контрол на храните“ – 092/ 660 685
•    Отдел „Здравеопазване на животните“ – 092/ 660 498
•    Отдел „Растителна защита“ – 092/ 624 037
•    Отдел „Лабораторна дейност“ – 092/ 665 784; 092/ 663 946
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя
Адрес на електронна поща: rvs_06@bfsa.bg
Линии на градския транспорт:
•    Автобусна линия № 3 – гр. Враца, ж.к. Дъбника – гр. Враца, кв. Медковец, съответно спирка – „кв. 72“ и спирка „Аванти“
•    Автобусна линия № 5 – гр. Враца, кв. Бистрец – гр. Враца, Експресо, спирка „Аванти“
•    Автобусна линия № 5А – гр. Враца, кв. Бистрец – гр. Враца, кв. Младост“, спирка „Аванти“
•    Автобусна линия № 7 – гр. Враца – с. Нефела, спирка „кв. 72“ и спирка „Аванти“
•    Автобусна линия № 23 – гр. Враца – с. Лиляче, спирка „кв. 72“ и спирка „Аванти“
Разстоянието от спирка „кв. 72“ до административната сграда на ОДБХ – Враца е 300 м, разстоянието от спирка „Аванти“ е 100 м.
На разположение за паркиране на лични автомобили има обществен неплатен паркинг, който обслужва и жилищния блок в съседство на дирекцията.
Директор: д-р Цветелина Тодорова

ОДБХ Габрово

Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. Д-р Заменхоф №6; п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066

Телефони:

Център за административно обслужване – 066/ 801 779
Директор – 066/ 806 537
Отдел „Контрол на храните“ – 066/ 801 781
Отдел „Лабораторни дейности“ – 066/ 803 533
Отдели „Здравеопазване на животните“ и „Растителна защита“ – 066/805118

*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя

Адрес на електронна поща: rvs_07@bfsa.bg

Линии на градския транспорт:
Автобуси № 7 и № 14 на спирка „Механотехникум“ и спирка на Шести пощенски клон.
Разстояние от спирките до административната сграда – 500 метра.

Дирекцията не разполага с осигурени паркоместа, но в района има налично свободно пространство за паркиране.

Директор: д-р Светослав Спасов

ОДБХ Добрич

Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. Ген. Киселов №2; п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058

Телефони:

Център за административно обслужване – 058/ 604 577; 0879 229 792
Директор – 058/ 602 053
Началник отдел „Контрол на храните“ – 058/ 603 263
Началник отдел „Финансово- стопанска дейност“ – 058/ 602 713
Началник отдел „Здравеопазване на животните“- 058/ 603 421
Началник отдел „Растителна защита“- 058/ 604 387
За сигнали отдел „РЗ“ – 058/ 604 652
За сигнали отдел „КХ“ – 0875 203 009
За сигнали отдел „ЗЖ“ – 0882 469 021

*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя

Адрес на електронна поща: rvs_08@bfsa.bg

Линии на градския транспорт:
автобуси № 11, № 124, № 131, № 176, № 203, № 208, № 213, № 215, № 221, № 233, № 238, № 248, № 306 и на спирка „Тракийски“.

Разстояние от спирката до административната сграда – 150 метра.

Възможност за паркиране с личен автомобил – дирекцията не разполага с осигурени паркоместа, но в района има налично свободно пространство за паркиране.

Директор: д-р Стелияна Генчева

ОДБХ Кърджали

Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, ул. Дарец №6; п.к. 6610
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361) 625 29
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя
Адрес на електронна поща: rvs_09@bfsa.bg

До административната сграда на ОДБХ – Кърджали няма градски транспорт.
Пред сградата на дирекцията има възможност за паркиране на лични автомобили.

Директор: д-р Георги Грозев

ОДБХ Кюстендил

Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, бул. Цар Освободител №338; п.к. 2504
Код за междуселищно избиране: 078

Телефони:

Център за административно обслужване – 078/ 550 630, вътрешен 210
Директор – 078/ 550 637
Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 078/ 550 633
Отдел „Контрол на храните“ – 078/ 550 632
Отдел „Растителна защита“ – 078/ 550 377
Отдел „Здравеопазване на животните“ – 078/ 550 631

*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя

Адрес на електронна поща: rvs_10@bfsa.bg

Линии на градския транспорт:
Най-близката автобусна спирка е „Капията“. Разстоянието от нея до административната сграда на ОДБХ –  Кюстендил е 300 метра.

Има възможност за паркиране с личен автомобил.

Директор: д-р Велка Войнова

ОДБХ Ловеч

Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул. Р. Княгина №3; п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068

Телефони:

Център за административно обслужване – 0882569786
Директор – 068/600750
Отдел „Здравеопазване на животните“ – 068/600726; 0882569776
Отдел „Контрол на храните“ – 0882569752; 0882569740
Отдел „Растителна защита“ – 0882569778; 0887792418
Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 068/600751

*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя

Адрес на електронна поща: rvs_11@bfsa.bg

Линии на градския транспорт:
Автобус № 1 и № 4 до спирка „Пазара“ или спирка ОУ „Христо Никифоров“
Разстояние от спирка „Пазара“ до ОДБХ – Ловеч – 350 м.
Разстояние от спирка ОУ „Христо Никифоров“ до ОДБХ – Ловеч – 450 м.

Има възможност за паркиране на лични автомобили (10 места), включително за хора с увреждания, както и паркиране на велосипеди в самостоятелен вътрешен паркинг.

Директор: и.ф. д-р Ангел Ангелов

ОДБХ Монтана

Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. Ю. Ирасек №4; п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефони:

•    Център за административно обслужване и Директор – 096/300202
•    Отдел „Контрол на храните“ – 096/301038
•    Отдел „Здравеопазване на животните“ – 096/300204
•    Отдел „Растителна защита“ – 096/305411
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя

Адрес на електронна поща: rvs_12@bfsa.bg

Сградата е разположена в центъра на града, в непосредствена близост до площад „Жеравица“, на 20 метра зад хотел „Житомир“, до Езиковата и Математическата гимназия.
Пред входа на сградата има пиаца на таксита.
Паркирането на автомобили се осъществява на улицата пред входа на сградата.

Директор: д-р Герго Гергов

ОДБХ Пазарджик

Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. Н. Цанов №4
Код за междуселищно избиране: 034
Телефони:
•    Център за административно обслужване – 034/444336
•    Директор – 034/444212
•    Отдел „Контрол на храните“ – 034/444526
•    Отдел „Здравеопазване на животните“ – 034/444212
•    Отдел „Растителна защита“ – 034/481073; 034/481074
•    Отдел “Финансово-стопанска дейност“ – 034/444679
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя
Адрес на електронна поща: rvs_13@bfsa.bg
Линии на градския транспорт:
Спирка на тролейбусен транспорт на 2 минути от дирекцията.
Няма възможност за паркиране на личен автомобил пред дирекцията. Могат да се ползват други места на платен паркинг в центъра на града.
Директор: д-р Георги Чавдаров

ОДБХ Перник

Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, ул. П.К. Яворов №25, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефони:
•    Център за административно обслужване и Директор – 076/601172
•    Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 076/603295
•    Отдел „Здравеопазване на животните“ – 076/605417
•    Отдел „Контрол на храните“ – 076/602978
•    Отдел „Растителна защита“ – 076/603170
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя
Адрес на електронна поща: rvs_14@bfsa.bg
Линии на градския транспорт:
Най-близка спирка на обществен транспорт – Автогара, ул. „Софийско шосе” 13-1
Разстояние до административна сграда на ОДБХ – Перник - 700 м
Има възможност за паркиране с личен автомобил.
Директор: д-р Параскева Татаркова

ОДБХ Плевен

Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. Лерин №12;  п.к. 5801
Код за междуселищно избиране: 064
Телефони:
•    Център за административно обслужване и Директор – 064/834021
•    Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 064/840083
•    Отдел „Здравеопазване на животните“ – 064/823393
•    Отдел „Контрол на храните“ – 064/834028
•    Отдел „Растителна защита“ – 0888579437; 0882469207
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя

Адрес на електронна поща: rvs_15@bfsa.bg
Линии на градския транспорт:
Тролейбуси 7, 8, 31, 33 и 91 до спирка „Битова техника“.
Разстоянието до административната сграда е около 200 м.
Прилежащи към административната сграда паркоместа няма, но за спиране в близост, могат да бъдат използвани паркоместа пред блоковите пространства или общински улици.

Директор: д-р Данка Николова

ОДБХ Пловдив

Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Северен, бул. Марица №86;  п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефони:
•    Център за административно обслужване – 032/626255
•    Директор – 032/626318
•    Секретар – 032/626318
•    Отдел „Правно-нормативно административно обслужване, счетоводство и управление на собствеността“ – 0887772103
•    Отдел „Контрол на храните и граничен контрол“ – 0884546180
•    Отдел „Лабораторна дейност“ – 0887730470
•    Отдел „Здравеопазване на животните“ – 0884541481
•    Отдел „Растителна защита“ – 0889767656
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя
Адрес на електронна поща: rvs_16@bfsa.bg
Линии на градския транспорт:
Автобуси 6, 11, 15, 20, 21, 22, 37, 44, 93, 99 и 116 със спирки № 118 и № 141 площад „Съединение“
Автобуси 11, 12, 16, 18, 20 и 21 със спирка с № 274 бул. „Руски“
Разстояние от спирка пл. „Съединение“ – 350 м, разстояние от спирка на бул. „Руски“ – 400 м.
Дирекцията разполага с паркинг с ограничена възможност за паркиране на граждани.
Директор: д-р Чавдар Чавдаров

ОДБХ Разград

Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул. Ветеринарна №1; п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефони:
•    Център за административно обслужване и Директор – 084/661304
•    Отдел „Контрол на храните“ – 084/661301
•    Отдел „Здравеопазване на животните“ – 084/690200
•    Отдел „Растителна защита“ – 084/661085
•    Отдел „Финансови и счетоводни дейности“ – 084/661302
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя
Адрес на електронна поща: rvs_17@bfsa.bg
Линии на градския транспорт:
Автобусна линия № 2, спирка „Лудогорски порцелан“, разстояние до административната сграда на ОДБХ – Разград – 300 м.
Дирекцията разполага с паркинг за спиране на лични автомобили.
Директор: д-р Върбан Петков

ОДБХ Русе

Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Марица №3; п.к. 7003
Код за междуселищно избиране: 082
Телефони:
•    Център за административно обслужване – 0889755682
•    Директор – 082/845956
•    Отдел „Контрол на храните“ – 0886844946
•    Отдел „Растителна защита“ – 0882469506
•    Отдел „Здравеопазване на животните“ – 0888622553
•    Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 082/841550
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя
Адрес на електронна поща: rvs_18@bfsa.bg

Линии на градския транспорт:
Автобуси 4, 11, 28 и тролейбуси 25, 27, 29 до спирка № 48 „Тутракан“, разстояние до дирекцията 300 м.
Автобуси 4, 11, 28 и тролейбуси 25, 27, 29 до спирка № 49 „Тракцията“, разстояние до дирекцията 350 м.

ОДБХ – Русе разполага с паркинг със свободен достъп за граждани с лични автомобили.
Директор: д-р Юлиян Йорданов

ОДБХ Силистра

Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул. Тутракан 3; п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Телефони:
•    Директор +359 86 822 410;
•    Център за административни обслужване +359 86 822 256
•    Отдел „Контрол на храните” +359 882 469 719
•    Отдел „Растителна защита” +359 887 931 980
•    Отдел „Здравеопазване на животните” +359 882 469 583
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя

Адрес на електронна поща: rvs_19@bfsa.bg
Линии на градския транспорт:
Спирка „Автогара“– автобуси 2, 1, разстояние от 300 м
Спирка „Аврора“ – автобуси 5, разстояние от 350 м
 
ОДБХ – Силистра не разполага с безплатен паркинг.
 
Директор: д-р Венелин Димитров

ОДБХ Сливен

Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул. Самуиловско шосе, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)624 941 (Цената на разговор е според тарифния план на потребителя)
Адрес на електронна поща: rvs_20@bfsa.bg
Линии на градския транспорт:
•    От центъра на града – междуселищен автобус № 17 – пл. „Таньо войвода“ – център – мост „Възраждане“ – „Пътнически превози“ ЕООД – ПГЕЕ „М. Кюри“ – завод „Язаки“
•    От периферията на града – градски автобус № 22 – ДП „Дюлева река“ – бул. „П. Хитов“ – бул. „Ст. Стамболов“ – бул. „Бургаско шосе“ – ул. „Илинденско въстание“ – бул. „Ст. Караджа“ – фирма „Кварц“ – ул. „Индустриална“ – завод „Язаки“
Административната сграда се намира на 7 км от центъра на града и също толкова от периферните части на града  
Има възможност за паркиране с личен автомобил.
Директор: д-р Димо Кондев

ОДБХ Смолян

Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул. Тракия №5;  п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефони:
•    Център за административно обслужване – 0301/62502
•    Директор – 0301/62502
•    Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 0301/62502, вътрешен 12
•    Отдел „Контрол на храните“ – 0301/62502, вътрешен 20
•    Отдел „Здравеопазване на животните“ – 0301/62502, вътрешен 15
•    Отдел „Растителна защита“ – 0301/62502, вътрешен 13
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя
Адрес на електронна поща: rvs_21@bfsa.bg
Линии на градския транспорт:
Автобуси 1, 2, 3 и 10 до спирка „Тютюнева“, разстояние до административната сграда – 210 метра.
Има възможност за паркиране с личен автомобил.
Директор: д-р Сава Бозуков

ОДБХ София град

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Подуяне, бул. „Ген. Данаил Николаев“  № 7; п.к. 1527
Код за междуселищно избиране: 02
Телефони:
•    Връзка с ЦАО, за деловодни справки: 0882 469 350;
•    Връзка с администрацията: 02/9444636; 02/9441706
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя
Адрес на електронна поща: rvs_22@bfsa.bg
Линии на градския транспорт:
•    Автобуси 11, 78, 79, 213, 305 и 413 до спирка „Ул. „Бяло море“ на бул. „Ген. Данаил Николаев“ на разстояние около 100 м до административната сграда на ОДБХ – София град.
•    Тролейбуси 1, 2, 3 и 4 до спирка „Ул. „Бяло море“ на бул. „Княз Александър Дондуков“ на разстояние около 450 м до дирекцията.
•    Метро до станция „Театрална“ на разстояние около 650 м до дирекцията.
Административната сграда на ОДБХ – София град разполага с паркинг с капацитет от 26 паркоместа.
Директор: д-р Антон Генов

ОДБХ София област

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Христо Ботев №17; п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефони:

•    Център за административно обслужване – 02/8588968
•    Директор – тел. 02/8588969
•    Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 0882 710 422
•    Отдел „Контрол на храните“ – 0882 469 270
•    Отдел „Здравеопазване на животните“ – 0885 404 705
•    Отдел „Растителна защита“ – 0882 800 281

*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя
Адрес на електронна поща: rvs_23@bfsa.bg
Линии на градския транспорт:
Трамваи 1, 6, 7 и 27, спирка „Площад „Македония“ и „Бул. „Прага“
Тролейбуси 1 и 7, до спирка „Площад „Руски паметник“ и „Бул. „Прага“
Разстояние от всяка спирка до административната сграда на ОДБХ София област –  около 200 м.
Възможност за паркиране с личен автомобил в „Синя“ и „Зелена“ зона за паркиране.
Директор: д-р Иванка Кузманова

ОДБХ Стара Загора

Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Свети Патриарх Евтимий“ 19А; п.к. 6006
Код за междуселищно избиране: 042
Телефони:
•    Център за административно обслужване и Директор – 042/626792
•    Отдел „Контрол на храните“ – 042/639196
•    Отдел „Здравеопазване на животните“ – 042/628168
•    Отдел „Растителна защита“ – 042/605299; 042/605075
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя
Адрес на електронна поща: rvs_24@bfsa.bg
Линии на градския транспорт:
•    Тролейбусна линия № 2 – в посока от Стадион „Берое“ до Мототехника – спирка НПГВМ „Иван Павлов“, разстояние до дирекцията 300 метра; в посока от Мототехника до стадион „Берое“ – спирка „АПК“, разстояние додирекцията 400 метра.
•    Тролейбусна линия № 26 – в посока от кв. „Железник“ до Мототехника – спирка НПГВМ „Иван Павлов“, разстояние до дирекцията 300 метра; в посока от Мототехника до кв. „Железник“ - спирка „АПК“, разстояние до дирекцията 400 метра.
•    Автобусна линия № 15 – в посока от Стадион „Берое“ до с. Малко Кадиево – спирка НПГВМ „Иван Павлов“, разстояние до дирекцията 300 метра; в посока от с. Малко Кадиево до стадион „Берое“ – спирка „АПК”, разстояние до дирекцията 400 метра.
•    Автобусна линия № 23 – в посока от Стадион „Берое“ до с. Боздуганово – спирка НПГВМ „Иван Павлов“, разстояние до дирекцията 300 метра; в посока от с. Боздуганово до стадион „Берое“ – спирка „АПК”, разстояние до дирекцията 400 метра.
Има възможност за паркиране на лични автомобили.
Директор: д-р Дамян Миков

ОДБХ Търговище

Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. 29-ти януари №2; п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефони:
•    Център за административно обслужване и Директор – 0601/63416
•    Отдел ,,Здравеопазване на животните“ – 0601/62655
•    Отдел ,,Контрол на храните“ – 0601/63080
•    Отдел ,,Финансово-стопанска дейност“ – 0601/62654
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя
Адрес на електронна поща: rvs_25@bfsa.bg
Линии на градския транспорт:
•    № 3, спирка – ул. ,,Васил Левски“, разстояние – 150 метр
•    № 4, спирка –  ул. ,,Васил Левски“, разстояние – 150 метра
•    № 5, спирка –  ул. ,,Васил Левски“, разстояние – 150 метра
•    № 6, спирка –  ул. ,,Васил Левски“, разстояние – 150 метра
•    № 10, спирка –  ул. ,,Васил левски“, разстояние – 150 метра
•    № 13, спирка –  ул. ,,Васил Левски“, разстояние – 150 метра
Има възможност за паркиране с личен автомобил.
Директор: д-р Недко Недев

ОДБХ Хасково

Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, бул. "Освобождение" №57; п.к. 6302
Код за междуселищно избиране: 038
Телефони: 038/661049; 0882469601 (Цената на разговор е според тарифния план на потребителя)
Адрес на електронна поща: rvs_26@bfsa.bg
Линии на градския транспорт:
Автобусна линия 104: ДАП – бул. Освобождение – Център – бул. Съединение – бул. Раковски – ОУ „Св. Иван Рилски“ – ПГДС „Цар Иван Асен II“ – ул. Пловдивска – Тих труд – бул. Раковски – бул. Съединение – Зеленчуков пазар – Комплекс 21-ви век – бул. Освобождение - ДАП
Разстояние от всяка спирка до административната сграда на ОДБХ – Хасково:
•    ДАП – бул. Освобождение – 1 км
•    Комплекс 21-ви век – бул. Освобождение – 2 км.
•    Зеленчуков пазар– бул. Освобождение – 2,50 км
•    бул. Раковски – бул. Освобождение – 3 км
•    Тих труд – бул. Освобождение – 4 км
•    ПГДС „Цар Иван Асен II“ – бул. Освобождение – 4 км
ОДБХ – Хасково разполага със свободен достъп за паркиране на лични автомобили.
Директор: д-р Георги Илиев

ОДБХ Шумен

Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. Съединение №53; п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефони:
•    Център за административно обслужване и Директор – 054/860557
•    Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 054/832174
•    Отдел „Здравеопазване на животните“ – 054/832678
•    Отдел „Контрол на храните“ – 054/801432
•    Отдел „Растителна защита“ – 054/832120
•    Отдел „Лабораторни дейности“ – 054/832119
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя
Адрес на електронна поща: rvs_27@bfsa.bg
Линии на градския транспорт:
Автобуси 1, 3 и 31 до спирка „Ученически стадион“ на разстояние 10 м от административната сграда.
На 50 м от дирекцията има общодостъпен и безплатен паркинг за леки автомобили.
Директор: д-р Катя Райкинска

ОДБХ Ямбол

Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, ул. Батак №1; п.к. 8601
Код за междуселищно избиране: 046
Телефони:
•    Център за административно обслужване – 046/663626
•    Директор – 046/663626
•    Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 046/663622
•    Отдел „Здравеопазване на животните“ – 046/663621
•    Отдел „Контрол на храните“ – 046/663618
•    Отдел „Растителна защита“ – 046/661274
*Цената на разговор е според тарифния план на потребителя
Адрес на електронна поща: rvs_28@bfsa.bg
Линии на градския транспорт:     
Автобуси 1 и 16 от спирка „Димчо Дебелянов“, пешеходно разстояние 350 м/4 мин.
Автобуси 2 и 20 от спирка „Пазара“, пешеходно разстояние 300 м/4 мин.
ОДБХ – Ямбол се намира непосредствено до сградата на Автогара Ямбол.
Безплатен обществен паркинг непосредствено пред входа на ОДБХ - Ямбол.                
Директор: д-р Анастас Калудов