Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQJU6
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQJU7

БАБХ организира кръгла маса на тема Африканска чума по свинете

Дата на публикуване: 05.09.2023
Последна актуализация: 05.09.2023

 

„Африканска чума по свинете – национална епидeмиологична ситуация, предизвикателства и мерки за контрол“ беше темата на двудневна среща в София, организирана от Българската агенция по безопасност на храните. Участници на кръглата маса бяха експерти от контролните органи на балканските държави – Сърбия, Румъния, Гърция и Северна Македония.

 

Беше представена ситуацията със заболяването във всяка държава, експертите споделиха кога за първи път са се сблъскали с АЧС и как се е движило заболяването през годините до днес. Усложненията при възникване на огнища, мерките за превенция и противодействие, информационните кампании и добрите практики, утвърдени за превенция и контрол на заболяването бяха сред акцентите, които обсъдиха експертите от петте държави.

 

Основно заключение, до което стигнаха участниците, е че поради продължаващото на места драстично разпространение на Африканската чума по свинете, включително и повторната поява в райони, които са били свободни, е необходимо и важно да се обединят усилия на страните в региона и да се осигурят адекватни ресурси за предотвратяване, контрол и ликвидиране на болестта. Страните трябва активно да си сътрудничат, да прилагат общ подход за контрол и прозрачно да обменят информация относно актуалната ситуация и мерките срещу АЧС.

 

Всеобхватна и стабилна система за наблюдение, ранното откриване и докладване са ключът към стратегията за превенция, контрол и ликвидиране на АЧС. Необходимо е да се осигури ангажираност и координация между секторите (правителствени и неправителствени институции и организации) в засегнатите страни, както и тези в риск, за превенция, контрол и ликвидиране на болестта. От съществена важност е широкото информиране и непрекъснатото обучение на всички заинтересовани страни.

 

Експертите се обединиха, около мнението, че Системите и спазването на правилата за биосигурност са от решаващо значение за предотвратяването на навлизането и по-нататъшното разпространение на АЧС, както в търговските, така и в нетърговските свиневъдни обекти. Превантивното клане в свинеферми с нетърговска цел с ниски мерки за биосигурност в зони с висок риск трябва да се разглежда като част от стратегията за предотвратяване и контрол на разпространението на болестта.

 

Представителите на петте държави се съгласиха, че е необходимо изработването на дългосрочна стратегия за управление на популацията на диви свине в контекста на контрола на АЧС, която да бъде разгледана въз основа на ситуацията във всяка отделна страна и на общия подход, необходим за контрол на болестта, по-специално по границите между държавите.

 

Не на последно място по важност експертите обсъдиха ангажирането на фермерите и ловците по отношение на превенцията, контрола и ликвидирането на АЧС.