Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

„Растителната защита –постижения и бъдещи цели”

Дата на публикуване: 29.01.2024
Последна актуализация: 29.01.2024

 

Професионалният празник на растителнозащитника и 128 години растителнозащитна дейност в България бяха отбелязани в Аграрен университет - Пловдив под мотото „Да защитим растенията- да съхраним живота” на 16 януари.

По време на събитието проф. д-р Оля Караджова, зам. изпълнителен директор на Българската агенция по храните (БАБХ), представи презентация на тема „Растителната защита – постижения и бъдещи цели“. Проф. Караджова открои постиженията на растителната защита в Агенцията по храните през изминалата година. Пред участниците в събитието, тя обърна внимание на приоритетите и предизвикателствата в близко бъдеще на фитосанитарния контрол.

На отбелязването на празника, презентации представиха още проф. д-р Виолета Божинова, председател на ССА и г-жа Нели Йорданова, генерален директор на АРИБ.

Проф. д-р Виолета Божинова представи проекти и изследвания, насочени към намаляване на пестицидите, включително използването на възможностите на биотехнологиите и новите геномни техники (НГТ). Г-жа Нели Йорданова изнесе презентация на тема „От Българската ферма до българската трапеза – предизвикателства и перспективи“.

*Презентациите може да видите в прикачените файлове:

„Растителната защита постижения и бъдещи цели“ – проф. д-р Оля Караджова

„Изследвания и иновации, насочени към намаляване на пестицидите -предизвикателства и възможности“ – проф. д-р Виолета Божинова

„От българската ферма до българската трапеза - предизвикателства и перспективи“ – г-жа Нели Йорданова