Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4NQ2
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4N60

ЕПОРД

Дата на публикуване: 11.08.2022
Последна актуализация: 07.12.2022

 

Вход в ЕПОРД

 

Ръководство за потребителите

 

За въпроси и сигнали, свързани с регистрацията и ползването на ЕПОРД, потребителите на системата могат да изпратят запитване на един от долупосочените и-мейли, в зависимост от направлението:

  • d_basmov@bfsa.bg - получаване на електронни съобщения; получаване на SMS; други технически въпроси
  • ORZ@bfsa.bg - продукти за растителна защита; регистър на лицата със сертификати по чл. 83 от Закона за защита на растенията (ЗЗР)
  • AHW@bfsa.bg - регистър на пчелини
  • d_basmov@bfsa.bg; ORZ@bfsa.bg; AHW@bfsa.bg - други (извън посочените по-горе)