Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 16.08.2022

 

БАБХ уведомява гражданите и бизнес операторите, че в сградите на БАБХ достъпът се осъществява чрез предоставяне на документ за самоличност, извършва се видеонаблюдение и аудиозапис на разговорите на „Горещ телефон на БАБХ“.


Длъжностно лице по защита на данните, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 в Българската агенция по безопасност на храните е Мария Карапанчева, тел. 0879 887 001.

Декларация за поверителност
Дата на публикуване: 19.08.2022