Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UQ1
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U54

Полезни връзки

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 21.09.2022

 

Списък с полезни връзки към Европейски организации:

 

1. Генерална Дирекция Здравеопазване и безопасност на храните (SANTE)
https://ec.europa.eu/info/index_en

 

2. Дирекция F “Одити и анализи в областта на здравето и храните“ в ГД САНТЕ (бивша Служба по храните и ветеринарните въпроси - FVO)
http://ec.europa.eu/food/audits_analysis/index_en.htm 

 

3. Европейския орган по безопасност на храните (EFSA)
http://www.efsa.europa.eu 

 

4. Български контактен център на (EFSA) 
https://focalpointbg.com 

 

5. RASSF
https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en#rasff-portal 

 

6. European Food Information Council
www.eufic.org

 

7. CIRCA
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp 

 

8. Farm to Fork strategy
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en 

 

9. Scientific Committee on Food, DG XXIV European Commission
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees_en 

 

10. Biotechnology, European Commission
https://ec.europa.eu/growth/sectors/biotechnology_en 

 

11. EC Evaluation of Food Control Systems in Member States
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics_en 
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.eulaw.egov.bg/

 

12. Достъп до правото на ЕС 
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg

 

13. Портал на ЕС 
http://europa.eu/


Списък с полезни връзки към електронни страници:

 

1. Официалния вестник на Общността
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html 

 

2. Съвета на Европейската комисия и на Европейския съвет
https://www.consilium.europa.eu/en/topics/agriculture/ 

 

3. Генералните дирекции в Европейската комисия
http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm

 

4. Генерална дирекция „Здраве и безопасност на храните“ (ГД САНТЕ)
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

 

5. Постоянните комитети към Европейската комисия
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/committees/paff-committees_en

 

6. Организационната структура на ГД САНТЕ
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/chart.pdf

 

7. Дирекция F “Одити и анализи в областта на здравето и храните“ в ГД САНТЕ (бивша Служба по храните и ветеринарните въпроси - FVO)
http://ec.europa.eu/food/audits_analysis/index_en.htm

 

8. Европейския орган по безопасност на храните (EFSA)
http://www.efsa.europa.eu/

 

9. Специалната страница на ГД САНТЕ за Антимикробната резистентност.
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/index_en.htm

 

10. Програма „По-добро обучение за по-безопасни храни“ (Better training for safer food) на Европейската комисия
http://ec.europa.eu/chafea/food/

 

11. Европейска агенция по лекарствата (ЕMА)
https://www.ema.europa.eu/en 

 

12. Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
https://www.ecdc.europa.eu/en 

 

13. Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)
https://cpvo.europa.eu/ 

 

14. Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)
https://ec.europa.eu/chafea/index_en.htm 

 

15. Европейска агенция по химикали (ЕСНА) 
https://echa.europa.eu/home